silmailma

Suvel suured silmad, talvel pikad hambad

silmailma

Pääsuke toob päevasooja

silmailma

Kui aprill teeb pai, siis mai teeb ai

silmailma

Langeb udu - tuleb kuiva

silmailma

Parem põua põhk kui vihma vili

silmailma

Kevadise imavaatluse juhend

Foto: © Arne Ader

 

 

Ilmavaatlustes osalemiseks vali oma kooli läheduses asuv koht, kuhu minek ei võta kaua aega. Jaga ülesanded oma rühmakaaslastega nii, et iga päev teeks keegi vajalikke mõõtmisi.

 

Meie kodulehelt leiad ilmavaatluste töölehe. Prindi iga nädala alguses üks tööleht välja ning kanna sinna oma vaatluste tulemused. Hiljem trüki oma tulemused samale vaatluslehele. Kui nädal saab läbi, siis saada arvutis täidetud tööleht meile (e-posti aadressil ilmavaatlus@silmalk.ee). Tulemused peaksid projekti koordinaatoriteni jõudma hiljemalt järgmise nädala teisipäeval.

 

Pane tähele, et igal nädalal avaldatakse projekti kodulehel ka lisaülesanne!

 


Vaatluskoht

Pane kirja:
  1. vaatluskoha täpne asukoht (aadress);
  2. kirjelda vaatluskoha ümbrust (kas see on lagedal või puude vahel, asub maja päikesepoolsel või varjuküljel jne). 

Nädal

Võta iga nädala alguses kasutusele uus vaatlusleht. Pane sellele kirja, mitmes vaatlusnädal on parajasti käsil.

Kellaaeg

Tee vaatlusi igal päeval samal ajal. Varahommikul ja keskpäeval erineb õhutemperatuur väga palju ning erineval ajal tehtud vaatlustulemusi ei saa omavahel võrrelda.

Vaatlused lumeruudus

Lume jälgimiseks vali kindel vaatlusruut. Lumeruudu mahamärkimise juhendi leiad esimese nädala lisaülesannete seast. Uuri oma vaatlusruutu kahel päeval nädalas. Mõõda joonlauaga lume paksus ning märgi tulemused töölehele. Samuti vaata, kui suur osa maapinnast on veel lumega kaetud (näiteks 25%, 50%, 75% 100%). Peame omavahel võistlust, kelle ruudus püsib lumi kõige kauem!

Temperatuur

Aseta termomeeter mõõtmise ajaks varjulisse kohta. Oota kannatlikult, kuni selle näit enam ei muutu. Termomeetrit ei tohi mõõtmise ajal käes hoida. Muidu näitab see ilma soojemana, kui see tegelikult on.

Pilvisus

Hinda, kui suur osa taevast on pilvega kaetud. Märgi töölehele allolevatest variantidest kõige paremini sobiv: pilvitu, nõrk pilvisus, tugev pilvisus, lauspilvisus (kogu taevas on pilvedega kaetud). 

Pilvede tüüp

Märgi vaatluslehele, milliseid pilvetüüpe õnnestus leida. Nende äratundmisel on abiks meie kodulehel olev pilvemääraja. Kui Sa mõnda pilve ära ei tunne, siis proovi seda pildista. Nii saad selle hiljem kodus juhendi abil ära määrata.

Sademed

Märgi vaatluslehele, milliseid sademeid parajasti esineb (vihm, lumi, rahe). Kui üldse ei saja, siis tõmba vaatluslehele kriips. Kinnita kodu- või kooliakna taha läbipaistev plastnõu (näiteks joogitops). Mõõda iga vihmasaju järel, mitu millimeetrit sademeid topsis on. Lumi või rahe tuleb enne äramõõtmist tuppa tuua ning sulatada. 

Rõhkkond

Pane vaatluslehele kirja, kas parajasti esineb madalrõhkkond (M) või kõrgrõhkkond (K). Madalrõhkkonna korral on ilm udune või pilvine ning võib sadada. Kõrgrõhkkonna ajal paistab päike ning taevas on vähe pilvi. Tõmba sobivale variandile ring ümber.

Tuule suund

Meisterda endale puuoksast ning tuule käes lehvivast materjalist (lint, kerge riie vms) tuulelipp. Kui väljas puhub tuul, siis mine lagedasse kohta ning hoia tuulelippu endast kõrgemal. Kasuta kompassi ning vaata, millisest ilmakaarest tuul puhub.

Tuule tugevus

Jälgi, kui tugevasti tuul puhub. Hinda silmaga nähtavate märkide järgi selle tugevust ning kirjuta selle tugevus tabelisse (näiteks tuulevaikus, nõrk tuul jne).

Nimetus

Kiirus (m/s)

Nähtav mõju

Tuulevaikus

0 – 1,5

Suits tõuseb otse üles, tulelipp ei liigu, näonahk ei tunne õhu liikumist

Nõrk tuul

1,6 – 5,4

Tuulelipp lehvib väga vähe, näonahaga on tunda kerget õhu liikumist

Mõõdukas tuul

5,5 - 7,9

Puuoksad liiguvad

Tugev tuul

8,0 – 13,8

Peenemad ja keskmised puutüved painduvad

Vali tuul

13,9 - 17,1

Tugevad puutüved painduvad

Aastaajalised muutused

Märgi vaatluslehele, milliseid põnevaid avastusi kevadises looduses tegid. Kirjuta, milliseid õitsevaid lilli, saabuvaid rändlinde või varajasi liblikaid kohtasid. Võimalusel tee neist pilt ning saada meile koos nende leidmise looga.

Ilmavaatluse juhend printimiseks:

PDF (Adobe Acrobat)

Uuendatud: 24.07.2013

 

Leheküje valmistamist rahastas:

Keskkonnainvesteeringute keskus

 

Veebilehe koostas:

Silma Õpikoda

 

Veebilehe kujundas:

Loodusemees

Õppematerjali koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Erinevaid ilmastikunähtusi tutvustava interaktiivse õppekeskkonna loomine" raames.